VYC logo VYC TRAVEL
Banner Default

Nguyễn Kim Loan

Tôi thích tour này. Cảm ơn bạn Nghĩa người đã dẫn đoàn tour Philippin sáu ngày từ mùng 2 đến mùng 7 tết Mậu Tuất này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ một cách trọn vẹn vui vẻ.

Banner VYC
Facebook messenger