VYC logo VYC TRAVEL
Banner Default

Trương Thị Kim Phương

Dùng bữa trong nhà nhà hàng Jumbo ngon lắm, được tham quan cảng Victoria, Ocean Park và chợ quý bà, những nơi nổi tiếng khi tham quan Hong Kong.

Banner VYC
Facebook messenger