VYC logo VYC TRAVEL
Banner Default

Lê Thị Liễu

Tôi đi qua nhiều các công ty du lịch lắm, nhưng mà tôi muốn đi nước Maroc độc lạ mà không có. Qua quá trình đi thì tôi cảm thấy rằng rất là thân thiết như một cái gia đình, nhân viên đem theo thức ăn để phục vụ cho những khách hàng khó ăn... Từ đó, tôi gắn bó với công ty VYC qua những chuyến sau này, tôi cũng có rủ thêm một số bạn bè đồng hành với VYC, qua cái tình thân thiết như là gia đình, cảm thấy mình rất thoải mái, nhất là những anh chàng hướng dẫn viên tốt bụng chụp hình cho chúng tôi.

Banner VYC
Facebook messenger