VYC TRAVEL

Chiêm ngưỡng cực quang hiện tượng độc đáo của thiên nhiên

Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm.